Hobbistyczna Hodowla Papug

O mnie i o mojej hodowli

Jestem technikiem weterynarii i pasjonatem ptaków egzotycznych. Od kilku lat prowadzę ich hodowlę. Podstawową zasadą w mojej hodowli jest zdrowie zwierząt. Ptaki są moją pasją od dziecka. Kiedy miałem 3 lata dostałem pierwszego kanarka. Był ze mną przez 13 lat. Potem była Papuga nimfa o imieniu Leon – prezent urodzinowy od dziadka. Leon jest ze mną od dziesięciu lat i sam jest już dziadkiem. Od 2010 roku w każdy weekend, wakacje i ferie zimowe pracowałem w Chorzowskim Ogrodzie Zoologicznym w roli wolontariusza na sekcji ptaków. Do moich obowiązków należało utrzymywanie w czystości pomieszczeń hodowlanych, karmienie zwierząt, pomoc pracownikom sekcji. Po ukończeniu liceum rozpocząłem naukę w szkole policealnej na kierunku Technik Weterynarii. W tym czasie odbywałem liczne praktyki i staże zawodowe w klinikach i gabinetach weterynaryjnych. Po kończeniu szkoły postanowiłem całkowicie poświęcić się hodowli papug. Wtedy właśnie pojawiła się w mojej hodowli pierwsza gadająca papuga żako kongijskie o imieniu Czoko. Czoko woła mnie po imieniu, często przedstawia się sama, naśladuje też inne ptaki z mojej hodowli.

 

If you’re employing an unusual narrative https://college-homework-help.org/ structure or embracing a unique voice, your submission just might be a writing contest standout.